Sở khoa học và công nghệ
thành phố Cần Thơ
Hot
Live
LỚP ĐÀO TẠO GỌI VỐN
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Sep 4 Wed
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Sep 10 Tue
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM – UEF
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Oct 1 Tue
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Oct 4 Fri
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH VĂN LANG
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền Không có cầu truyền hình
Oct 5 Sat
Hot
Live
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SINH VIÊN ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Oct 8 Tue
Hot
Live
SIHUB Mentoring & Networking Nights (8/2019)
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 30 Fri
Hot
Live
MENTORING / COACHING SESSION
Miễn phí
Nông nghiệpCông nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 30 Fri
Hot
Live
UPSHIFT Mùa 5
Miễn phí
Công nghệKhởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Sep 1 Sun
Hot
Live
Nhiếp Ảnh dành cho trẻ em
Miễn phí
Du lịch Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 28 Wed
Hot
Live
ÉN XANH 2019
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hà Nội Không có cầu truyền hình
Aug 31 Sat
Hot
Live
Nhiếp Ảnh dành cho trẻ em
Miễn phí
Du lịch Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Aug 28 Wed